Lezen aantrekkelijk wanneer je het beleeft
maart 3, 2015
De TeleG 10 Mobiel Met David Heave
maart 3, 2015
Show all

Een Beetje Over Zuid – Afrika

Toen de Europeanen arriveerden in zuidwestelijk Afrika leefden er voornamelijk Hottentotten en Bosjesmannen (Khoikoi en San). De Hottentotten zijn uitgestorven op een kleine groep Nama’s in de provincie Noord Kaap na. Kleine groepjes Bosjesmannen zwerven als jagers en vergaarders in de Kalahariwoestijn rond. Tegenwoordig leven er ongeveer 44 miljoen inwoners in Zuid Afrika, net zo veelzijdig als de natuur zijn de etnische bevolkingsgroepen.Zuid Afrikanen hebben voorouders uit zwart Afrika, Nederland, Groot Brittannie,Duitsland, Frankrijk, Maleisië en India.Multiculturaliteit is na tientallen jaren van onderdrukking van alle niet blanken het ideaal van de Zuid-Afrikaanse samenleving. De verdeeldheid die men nog aantreft, komt voornamelijk voort uit de verschillen in inkomen. 62% van de bevolking woont in de grote steden: Johannesburg,Pretoria, Durban, Kaapstad en Port Elizabeth. Sinds het einde van de apartheid trekken steeds meer mensen naar de steden en neemt het aantal illegale immigranten toe. Dat heeft geleid tot het ontstaan van en uitbreiding van sloppenwijken (Townships).

Kunst en cultuur hebben een lange traditie in Zuid Afrika. De oudste kunstwerken zijn de talrijke rotsschilderingen van de Bosjesmannen ( San). Hun afbeeldingen van dieren, mensen en jachttaferelen zijn tot 20.000 jaar oud. In de Drakensbergen zult u de meeste aantreffen. De kunstzinnige expressie van de diverse bevolkingsgroepen ziet men terug in de traditionele kledij van de stammen, in kapsels en sieraden, maar ook in aardewerk, vlechtwerk en bewerkte stoffen. De Ndebele hebben hun huizen indrukwekkend beschilderd in een geometrische kleurrijke stijl. De Venda in het noorden van het land maken kunstig houtsnijwerk en aardewerk. De Zoeloes zijn bekend om hun vlechtkunst en sieraden. De kunst van de blanke Zuid Afrikanen ziet u vooral terug in de architectuur, de meubelen, en interieurspullen van zilver en glas.  De Kaap-Hollandse gebouwen van de Boeren vindt u vooral in de Kaapregio. Ook aan de prachtige huizen van de Britten in Victoriaanse en Edwardiaanse stijl herkent u de herkomst van bouwtradities. Ook de schone kunsten zoals muziek, theater, schilderkunst en literatuur hebben inmiddels internationale belangstelling gekregen.

    

 

Reizen in Zuid-Afrika het land van de Zulu’s .
In Zulu zijn de zulu’s: amaZulu. Een persoon is umZulu en de taal is isiZulu. amaZulu betekent: mensen van de hemel. De amaZulu stammen af van de Nguni-stam. Deze mensen, de amaZulu, leven in de bergen van KwaZulu Natal. De Zulu zijn de grootste Zuid-Afrikaanse etnische groep. In Zimbabwe, Zambia en Mozambique wonen ook nog een aantal Zulu’s.

Koning Shaka
Zulu is de zoon van een Nguni Chief uit Congo. De Zulu’s migreerden in de zestiende eeuw naar de plek waar ze nu wonen. Belangrijk in de geschiedenis van de stam is koning Shaka. Onder leiding van Shaka hebben de Zulu’s een sterkte staat gevormd. De koning regeerde van 1816 tot 1828 en had veel macht over de stam. Shaka was een ontzagwekkende strijder en maakte van de vele kleine stammen die in het gebied woonden, een machtige stam. Het leger van Shaka veroverde vele stammen, die vervolgens toegevoegd werden aan de Zulu stam. Shaka introduceerde nieuwe wapens en nieuwe strijdformaties. Hij was wreed en strict. Vanaf de tijd van koning Shaka vochten de Zulu’s veel oorlogen om te voorkomen dat ze gedomineerd zouden worden door de Britten. Shaka werd in 1828 vermoord door zijn halfbroers Dingaan en Mhlangana. Hoewel Shaka dus erg wreed was, bracht hij de Zulu’s wel vooruitgang en macht, waardoor hij nog steeds wordt herdacht.

Geloof
Zulu’s omschrijven hun geloof als christelijk, maar daarnaast is voorouderverering ook erg belangrijk. Het geloof in de geesten van hun voorouders houdt ook in dat de voorouders de kracht hebben om in het leven van de mensen in te grijpen. Missionarissen die het christemdom bij de Zulu’s brachten, presenteerden het geloof met traditionele gewoontes van de Zulu’s, waarbij de Messias in de vorm van Isaiah Shembe werd gegoten, de Zulu Messias.
Om met de geestenwereld in aanraking te komen is er een profeet (sangoma) en een medicijnman (inyanga) nodig. De inyanga maakt een kruidenmix (muthi) om de voorouders te beinvloeden. Witte muthi heeft positief effect, zoals genezing en het tegengaan van ongeluk. Zwarte muthi kan ziekte en dood aan anderen brengen, of verkeerd verkregen welvaart aan de gebruiker. De gebruiker van zwarte muthi wordt gezien als een heks en wordt verbannen uit de gemeenschap.

Cultuur
In de Zulu-gemeenschap is de vrouw verantwoordelijk voor het bereiden van eten, schoonmaken, kinderen opvoeden, ouderen verzorgen, hout sprokkelen, land bewerken, water halen en bier brouwen. De mannen beschermen hun familie en land, worden krijger, maken de beslissingen en ontavngen mogelijke gasten.
De kleding, armbanden, kettingen en vele andere kledingstukken die gemaakt worden van kralen, zijn typisch Zulu. Behalve dat de kralen er mooi uit zien, geven ze ook een boodschap mee. Hoe smaller de kraal, hoe meer het waard is. En ook de kleur bepaalt de waarde. Rode kralen zijn bijvoorbeeld het meeste waard en groene en gele kralen zijn alleen voor chiefs en zijn familie. Maar de kleur van de kraal heeft ook een betekenis in zich: wit staat voor liefde, zwart voor rouwen, roze voor armoede, groen voor liefdesverdriet of jaloersheid, blauw voor loyaliteit, rood voor tranen en verlangen, geel voor welvaart en gestreepte kralen voor twijfel.
Ook is dansen en zingen erg belangrijk bij de Zulu’s. Dit komt ook terug in het jaarlijkse rietfeest. Het feest is ter ere van de Zulu-natie en dient ervoor de koning en de natie met elkaar te verbinden. Voor het rietfeest worden maagdelijke meisjes uitgenodigd om mee te dansen, de maagdelijkheid laat zien het ritueel ‘puur’ is.

Bron: http://www.zuidafrikaspecialist.nl/pages/cultuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.