februari 19, 2014

Professor Tobi Graafsma: Psychologische zorg Nickerie positief bij terugdringing pogingen zelfdoding

Hoewel dit moeilijk wetenschappelijk te bewijzen is, heeft de aanwezigheid van psychologische zorg in Nickerie zijn nut bewezen.