januari 14, 2014

DOE stelt aantasting woongenot ter discussie

Met als onderwerp, ‘De aantasting van het woongenot van de burgers, trapt politieke partij DOE af, met hun eerste Politiek Café voor 2014.