december 17, 2013

Verbod op jacht in het wild levende katachtigen

Het Wnd. Hoofd van de Dienst `s Lands Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer brengt onder de aandacht dat Alle zes soorten […]