februari 24, 2014

PL vormt derde blok richting verkiezingen 2015

De Pertjaja Luhur onder leiding van Paul Somoharjo moet het derde grote blok gaan worden bij de verkiezingen in 2015. Personal Loan Companies In Jacksonville Fl