januari 7, 2014

Sozavo heeft 89 aanvragen bouwsubsidie verwerkt

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft het afgelopen jaar 89 aanvragen voor bouwsubsidie verwerkt. Met de uitvoering zal ruim SRD 2 miljoen gemoeid […]