verstandhouding

maart 5, 2014

Coalitieoverleg legt basis voor betere verstandhouding Assemblee werk

De misverstanden en vingerwijzingen over en weer tussen coalitiepartners onderling, schijnen voorlopig achter de rug te zijn.