april 10, 2014

UNASUR ministers leggen basis voor politiek dialoog in Venezuela

De ministers van Buitenlandse Zaken van de UNASUR lidstaten, onder wie ook onze Buitenlandse zaken minister Winston Lackin, hebben de basis gelegd voor een vreedzame oplossing van de […]
februari 28, 2014

UNASUR FORMALISEERT STAPPEN VOOR ELECTORALE WAARNEMINGSMISSIE IN COLOMBIA

Een electorale waarnemingsmissie van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) zal zich op 9 maart en 25 mei van dit jaar in Colombia bevinden voor respectievelijk […]