februari 28, 2014

UNASUR FORMALISEERT STAPPEN VOOR ELECTORALE WAARNEMINGSMISSIE IN COLOMBIA

Een electorale waarnemingsmissie van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) zal zich op 9 maart en 25 mei van dit jaar in Colombia bevinden voor respectievelijk […]