januari 21, 2014

Samenhang en compatibiliteit speerpunten bij invoering nieuw Burgerlijk Wetboek

Tijdens zijn presentatie op het seminar ‘Het Belang van Moderne Wetgeving voor Verbetering van Doing Business- en het Investeringsklimaat in Suriname’, benadrukte Prof. Peter van Schilfgaarde […]
januari 2, 2014

VSB: Overheidsbeleid 2013 miste samenhang

VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn De Vereniging Surinaams bedrijfsleven (VSB) constateert in haar evaluatie over 2013 dat de uitvoering van het overheidsbeleid sterk werd gestagneerd door onevenwichtigheid en […]