Overheidsbeleid

januari 2, 2014

VSB: Overheidsbeleid 2013 miste samenhang

VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn De Vereniging Surinaams bedrijfsleven (VSB) constateert in haar evaluatie over 2013 dat de uitvoering van het overheidsbeleid sterk werd gestagneerd door onevenwichtigheid en […]