januari 24, 2014

Parlementsvoorzitter opgelucht over indiening Anti-Corruptie wet

Parlementsvoorzitter Jenny Geerlings is opgelucht, dat na heel lang wachten de concept Anti-corruptie-wet het parlement heeft bereikt.