april 3, 2014

Districtsbesturen nog steeds niet operationeel

De districtsbesturen (DB’s) van de diverse districten welke op 18 april 2012 door de president zijn geïnstalleerd, functioneren niet. term loans