Nickerierivier

december 11, 2013

Landverlies langs Nickerierivier beangstigend voor omwonenden

Het landverlies dat zich langs de Nickerierivier voordoet als gevolg van de zeespiegelstijging, heeft al voor veel schade gezorgd aan eigendommen van personen en organisaties. Hoewel […]