januari 10, 2014

Zandwegen in Para met eigen middelen verhard

Zes zandwegen in verschillende ressorts in Para worden binnen vier weken voorzien van straattegels. Het is de bedoeling om alle zandwegen in Para systematisch te verharden. […]