januari 16, 2014

Onderwijsbonden: Overheid moet tot inkeer komen

De Bond van Leraren en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (BvL en FOLS) zijn in beraad over een gepaste strategie om de regering […]