november 28, 2013

Speciale lesbrieven over HIV/Aids voor scholen Nickerie

Onderwijzers op alle lagere en VOS- en VOJ-scholen in Nickerie beschikken vanaf volgende week over speciale lesbrieven waarmee ze hun leerlingen kunnen voorlichten over Aids en […]