december 19, 2013

PSA-wet zal geen effect hebben zonder staatsbesluiten

De PSA-wet zal geen effect hebben voordat eerst staatsbesluiten worden voorbereid en in werking treden. De staatsbesluiten moeten eerst ge-effectueerd worden, zodat de PSA-wet kan werken. […]