juni 24, 2017

Waterautoriteiten Nickerie vrezen doorbraak lekbeteugelingsdam

15.000 ha landbouwarealen wordt ernstig bedreigd In Nickerie wordt momenteel gevreesd voor het doorbreken van de lekbeteugelingsdam in het zuidoosten van Nieuw-Nickerie. De dam die is […]