december 3, 2013

Amafo: Mensen met een beperking belangrijk

Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) staat stil bij de internationale dag voor mensen met een beperking. Met deze dag beoogt de Verenigde […]