Zorgwekkende situatie op het Planbureau

Suppletoire begrotingen worden gefinancierd met eigen middelen
augustus 27, 2013
Lalji: Ik kon het beleid niet meer volgen
augustus 28, 2013
Show all

Zorgwekkende situatie op het Planbureau

Hugo Blanker PlanbureauBij de Stichting Planbureau Suriname zijn binnen twee  maanden elf personeelsleden, na een goede beoordeling toch ontslagen, zonder opgave van enige reden. Volgens de leiding van het Planbureau zou het gaan om personen die zogenaamd boven de formatie van het Planbureau zitten. Deze formatie kan echter niet worden overlegd. Wel zijn er twee andere medewerkers, in vaste dienst genomen. Op woensdag 21 augustus zijn nog eens twee wetenschappelijke stafmedewerkers met jarenlange ervaring, op staande voet ontslagen waarbij de rede voor het ontslag zeer discutabel is. Het gaat om leden van het bestuur van de Bond van Personeel in dienst van de Stichting Planbureau Suriname BPSPS.  Het “gezond maken van het Bureau” door de “leiding” strookt niet met het op staande voet ontslaan van twee ervaren deskundigen (senior stafleden), zonder hen de gelegenheid te bieden zich te verweren. De overige werknemers zijn hierover aangeslagen. Tot overmaat van ramp is de Voorzitter van de BPSPS op woensdag 22 augustus per deurwaarder exploot de toegang tot het Frank Essed Gebouw (de werklocatie van de Stichting Planbureau Suriname) ontzegd, evenals de twee seniorstafleden wiens kamers ontoegankelijk zijn gemaakt voor beiden. De situatie op het Planbureau is zorgwekkend en mensonterend, luidt de noodkreet van de medewerkers van het BPSPS.

Comments are closed.