Zorgwekkende situatie op het Planbureau

Keukens naschoolse Opvang in Commewijne nog steeds niet uitbetaald
september 12, 2013
Drastische verandering Rijbesluit enige hoop verandering gedrag verkeerszondaren
september 12, 2013
Show all

Zorgwekkende situatie op het Planbureau

plan buroDe omstandigheden waaronder werknemers van het Planbureau  moeten werken gaat steeds achteruit . Gebrek aan de meest elementaire kantoorbenodigdheden en apparatuur, zoals printerinkt, papier, werkende kopieerapparaten bemoeilijken het functioneren. Echter zijn deze gebreken lang niet zo erg als de behandeling die de werknemers krijgen van de  leiding van het bureau door haar handelen.  Er wordt door de leiding matregelen getroffen zonder enige goede communicatie met het personeel. Er is een situatie ontstaan waarbij functies en bevoegdheden gecompliceerd worden doordat deze door de leiding naar zich toe worden getrokken. De wijze waarop er nu leiding wordt gegeven aan het Planbureau wordt niet goed gekeurd. Een bekwame leiding is cruciaal voor het Planbureau, aangezien de taakuitoefening door staf en overig personeel hiervan afhankelijk zijn. De leiding moet zorgen voor gunstige arbeidsomstandigheden zodat de taken van het Planbureau naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Een manager moet vakbekwaam en ook deskundig zijn om leiding te geven. Aan de gemeenschap wordt een dringende oproep gedaan tot behoud van het Planbureau, dat in de afgelopen periode erg onder druk is komen te staan. De huidige onrust op het Planbureau leidt tot onplezierige dieptepunten en negatieve intermenselijke relaties. Vanwege miskenning van de rol van het Planbureau zijn wij overgeleverd aan willekeur.

Comments are closed.