WREVEL DOOR INTREKKING DIENSTVOERTUIGEN

Beperking verkoop alcohol bij winkels verminderd
februari 21, 2017
De Telesur 10 Mobiel Met Joelle Dijksteel – 21 Feb 2017
februari 21, 2017
Show all

WREVEL DOOR INTREKKING DIENSTVOERTUIGEN

Bij medewerkers van het vroegere ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is wrevel ontstaan over de intrekking van de dienstvoertuigen van de directeur, onderdirecteuren, beleidsadviseurs en diensthoofden. Directeur Joyce Blokland heeft naar verluidt haar voertuig niet afgestaan. Vooral de wijze waarop de ophaalactie maandag is uitgevoerd heeft kwaad bloed gezet. Een medewerker zegt dat directie en personeel plotseling werden geconfronteerd door zo een tien tot twaalf mannen onder leiding van een afdelingshoofd van OWT en C die onaangekondigd arriveerden en meedeelden op instructie van minister Jerry Miranda alle dienstvoertuigen waren komen ophalen.

“De medewerkers die dienstvoertuigen onder zich hadden waren daar totaal niet op voorbereid. Sommige moesten met een taxi naar huis. Dit is geen goed HRM-beleid, zo ga je niet met personeel en ondergeschikten om”, zegt een andere medewerker. Minister Miranda zegt desgevraagd dat de regels wat betreft dienstvoertuigen duidelijk zijn. “Het zijn geen privévoertuigen. Het zijn voertuigen die beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de dienst tijdens diensttijd. Niet om des zondags mee rond te rijden. Die regel is niet nieuw”, zegt de bewindsman. Hij voegt eraan toe dat zaken die door de jaren heen scheef zijn gegroeid nu worden rechtgetrokken. “Niet dat het een compleet rommeltje is, maar zaken moeten strakker. Wat voor beleid gaat een beleidsadviseur me in een dienstauto adviseren?”

Miranda zegt dat de wijze waarop ambtenaren momenteel omgaan met dienstvoertuigen enorm zwaar drukt op de landsbegroting. Vooral de brandstofrekening van de Staat is door misbruik van dienstauto’s buiten diensttijd uit zijn voegen gegroeid. “Wij willen nu naar een situatie waardoor er geen zaken meer als brandstoftekort zich voordoen bij de politie, brandweer en andere diensten die voor hun taakuitoefening daarvan afhankelijk zijn”, merkt de bewindsman op. Na een inventarisatie zullen wel enkele uitzonderingen worden gemaakt voor afdelingen die wel 24 uur per dag een dienstauto ter beschikking zullen mogen hebben. DWT

Comments are closed.