WINKELIERS ‘VERHIT’ OVER ADHOC CONTROLE

CLO wil belangen gepensioneerden veilig stellen
juni 16, 2016
ILLEGALE GOUDDELVERS PARAMACCA VREZEN ONTRUIMING
juni 16, 2016
Show all

WINKELIERS ‘VERHIT’ OVER ADHOC CONTROLE

Het staat buiten kijf dat de voedselveiligheid en bescherming van de burgerij tegen illegale handelingen van winkeliers gewaarborgd moeten worden. Maar aan de andere kant mogen controle-instituten geen misbruik maken van hun bevoegdheden om zakenlieden uit te wringen. Zijn organisatie nam dinsdagavond deel aan een informatiesessie bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) over de nieuwe maatregelen die getroffen worden door controlerende instanties voor winkeliers en restauranthouders. De opkomst was zo groot dat er halsoverkop moest worden geweken naar een grotere zaal. Meer dan 150 ondernemers bezochten de sessie.

De opkomst was goed omdat er een probleem is. Het is een duidelijk teken dat winkeliers verhit zijn en duidelijkheid en transparantie willen hebben. Wat wij willen, is dat er een overgangsfase wordt ingebouwd voor de nieuwe regels, in plaats van winkels terstond te sluiten. De zakenlieden moeten de ruimte krijgen om zich aan te passen”, beargumenteert Balak.

Het rigoureus doordrukken van aangescherpte regels zal een genadeklap zijn voor winkeliers, die al gebukt gaan onder gekelderde verkopen als gevolg van de uitgeholde koopkracht en de instabiele wisselkoersen. De aanwezigen lieten, door herhaaldelijk te applaudisseren, duidelijk merken dat ze boos zijn over het misbruik door ambtenaren van hun bevoegdheden om ‘giften’ af te dwingen.Districtscommissaris (dc) Mike Nerkust van Paramaribo-Zuidwest, kaatste de bal terug door aan te halen dat zakenlieden moedwillig pogen om ambtenaren om te kopen. Hij liet merken dat het strakker optreden onherroepelijk door- gaat. De voedselveiligheid, hygiëne, duidelijke etikettering en de houdbaarheid van goederen, zullen strakker worden gecontroleerd. DWT

Comments are closed.