Wet Nationale Basiszorg van 2014 behoeft bijstelling

10 Mobiel – Gina Berggraaf – 16 juli 2019
juli 16, 2019
Rechters Rudge en Kuldip Singh gekozen voor OAS
juli 16, 2019
Show all

Wet Nationale Basiszorg van 2014 behoeft bijstelling

Brede lagen in de samenleving zijn het erover eens dat de wet Nationale Basiszorg van 2014, bijstelling behoeft. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. Tijdens de behandeling van de wet was het al aangegeven dat er na enige tijd zou worden geëvalueerd. Op basis van bestudering van de problematiek, de gegevens die het ministerie ter beschikking heeft, brede discussies en bijdragen van de participanten uit de gezondheidssector, is er een pre- concept ontwikkeld voor verdere discussie. De wetgeving in voorbereiding betreft niet slechts de financiering van de medische behandeling, maar daarenboven ook een breder wettelijk kader voor de gezondheidszorg in Suriname. Wat betreft de financiering is gekozen voor een nieuwe opzet, waarbij ook uitvoerig is ingegaan op de (financiële) bijdragen van zowel de Staat als de burgers om de gezondheidszorg integraal te kunnen financieren. Voor de vaststelling van de bijdrage blijven de uitgangspunten van draagkracht en haalbaarheid voor eenieder, net als in de bestaande wet, van kracht. Tevens is er ook gedacht aan het opvangen van degenen, waarvan op basis van vooraf gestelde criteria is vastgesteld dat zij niet in staat zijn een financiële bijdrage te leveren. Voor deze groep zal zoals nu al het geval is, sociale zaken ondersteuning geven voor het betalen van de bijdrage.

Comments are closed.