Wet Minimum uurloon wordt herzien

71ste COTED-meeting gestart in Guyana
oktober 4, 2017
Gezondheidssector verdiend meer aandacht in 2018
oktober 4, 2017
Show all

Wet Minimum uurloon wordt herzien

De Wet Minimum uurloon wordt herzien. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft hiervoor een tripartiete commissie in het leven geroepen. De werkgroep dient uiterlijk december dit jaar een ontwerp met noodzakelijke aanpassingen gereed te hebben. De wet bestaat al 3 jaar, maar loopt gezien de huidige economische situatie in het land weer achter op de feiten. Volgens het persbericht gaat een herziening het fenomeen van extreem lage lonen aanpakken en tegelijkertijd resulteren in een verhoging van de

arbeidsproductiviteit. De aanpassing van de Wet Minimum uurloon moet ook gezien worden in het kader van de aangekondigde herziening van de sociale wetten, waaronder ook de Wet Nationale Basiszorgverzekering en de Wet Algemeen Pensioen 2014 in het kader van het ingevoerde Sociaal Zekerheidsstelsel door de regering. De consultatierondes met belanghebbende partijen zullende de komende week starten.

Comments are closed.