Wet Constitutioneel Hof wederom op agenda assemblee

‘Armoedegrens nodig voor toepassing Wet Minimumloon’
juli 18, 2019
Sportverslagen – 18 juli 2019
juli 18, 2019
Show all

Wet Constitutioneel Hof wederom op agenda assemblee

De Nationale Assemblee hervat de behandeling van de wet op het Constitutioneel Hof. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft voor donderdag (vandaag) halfeen ’s middags een vergadering uitgeschreven. De wet kwam voor het eerst in november 2014 op de agenda. De laatste vergadering over het onderwerp dateert van juli 2016, bijna drie jaar geleden. De discussie rondom de instelling van het Hof kwam na de aanname van de gewijzigde Amnestiewet in april 2012, waarmee werd getracht het 8-decemberstrafproces stop te zetten.

De Krijgsraad schortte de behandeling van de zaak in eerste instantie op, mede op verzoek van het Openbaar Ministerie, zodat het Constitutioneel Hof antwoord kon geven op de vraag wat de gevolgen zijn van de gewijzigde Amnestiewet op het proces. De instelling van het Constitutioneel Hof bleef echter uit. Op verzoek van de nabestaanden, oordeelde het Hof van Justitie in november 2015 dat de vervolging in het 8-decemberstrafproces moest worden voortgezet. Daarop besliste de Krijgsraad in juni 2016, dat voor dit proces de gewijzigde Amnestiewet buiten beschouwing moest worden gelaten. Er was bovendien genoeg tijd geboden om een Constitutioneel Hof in te stellen, wat niet was gebeurd oordeelden de rechter. Eind juni 2016 gaf de regering het Openbaar Ministerie de opdracht om, conform artikel 148 van de Grondwet, de vervolging in het 8-decemberstrafproces te staken. Het OM legde die opdracht voor aan de Krijgsraad. Die oordeelde uiteindelijk in januari 2017, dat de regering onterecht probeerde in te grijpen in een lopend proces en wees daarom het verzoek van de vervolging af. De Krijgsraad moet alleen nog vonnis wijzen in deze zaak.

Comments are closed.