Wet Collectieve Rechten lnheemse volken en Tribale Volken nu officieel in behandeling in DNA

Suriname en Nederland overleggen over terugname illegale onderdanen
februari 1, 2023
Constitutioneel Hof doet beroep op beleidsmakers om bescherming en rechten koppels van hetzelfde geslacht nog meer te waarborgen
februari 1, 2023
Show all

Wet Collectieve Rechten lnheemse volken en Tribale Volken nu officieel in behandeling in DNA

Door een aanvang te maken met de behandeling van de wet Collectieve Rechten lnheemse volken en Tribale Volken maakt De Nationale Assemblee een historische stap in het regelen van de grondrechten van deze groep. Het heeft decennia geduurd, maar de discussies kunnen nu eindelijk beginnen aan het dichttimmeren van een door de regering ingediend wetsvoorstel. Het betreft een zwaar geladen politiek vraagstuk, maar ook een issue die gevoelig ligt bij de tribale gemeenschappen. Er worden harde discussies verwacht, maar de wens is uitgesproken door DNA-voorzitter Marinus Bee dat het toch tot constructief aan toegaat:

Tot inhoudelijke discussies is het gisteren toch niet gekomen bij de aanvang van de behandeling van de wet. Er zijn enkele amendementen die nog nader bestudeerd moeten worden alsook   doorgenomen met de tribale gemeenschappen. De Wet Collectieve Rechten lnheemse volken en Tribale Volken ligt nu officieel onder de hamer in Dc Nationale Assemblee.

Comments are closed.