Werkgroep ingesteld voor herstructurering Mulo

RAAD VAN COMMISSARISSEN NVB HOUDT HET BEEN STIJF
december 22, 2016
Trump maakt Peter Navarro hoofd van nationale handelsraad
december 22, 2016
Show all

Werkgroep ingesteld voor herstructurering Mulo

Door minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een werkgroep ingesteld voor herstructurering van het MULO. Puneux heeft  gemeend de structuur van het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (mulo) aan te passen. De herstructurering komt na gesprekken met het Mulo Directeuren Beraad over de problemen binnen dit onderwijsniveau.

De werkgroep zal als eerst evaluaties moeten doen van de ondermeer de huidige splitsing van de A/B-richting in het tweede leerjaar. Het is gebleken dat het huidig systeem niet meer werkt. Bovendien moet er een evaluatie komen van het bestaand curriculum en het lesurentabel per leerjaar. Ook zou er een andere verdeling moeten komen van het gewicht van de verschillende vakken en de introductie van meerdere keuzevakken. “Er moeten profielen worden samengesteld van kinderen die aan de hand daarvan hun vakken gericht kunnen kiezen,” zegt Peneux.

De werkgroep werkt ook aan de invoering van een studentvriendelijk doorstroomsysteem van het mulo naar het vos-niveau. Er wordt verder gekeken naar de mogelijkheid voor het opzetten van een nieuw organisatiestructuur binnen het mulo, rekening houdende met de dagelijkse problemen op school.

Deze werkgroep is voor de duur van zes maanden ingesteld, daarna zal er geëvalueerd worden of er continuÏteit nodig is. De voorzitter  van de werkgroep is Marisa Meye, die ook de voorzitter van het Mulo Directeuren Beraad is.  Als leden zijn aangesteld Indira Ramdin (secretaris), Perdipkoemar Murli, Hussainali Bafati, Errol Ijzer, Wendy Riedewald  en Marjory San A Jong.

Comments are closed.