Wereld Dierendag Suriname in kader van uitvoering en naleving Wet Dierenwelzijn

Coronavirus (Covid-19):
september 29, 2020
Sportverslagen – 29 september 2020
september 29, 2020
Show all

Wereld Dierendag Suriname in kader van uitvoering en naleving Wet Dierenwelzijn

Het is straks Wereld Dierendag; op 4 oktober. Het is wereldwijd een dag waarop extra aandacht wordt besteed aan dieren en hun welzijn. Stichting Dierenbescherming Suriname wil dit jaar wederom de aandacht vestigen op de Wet Dierenwelzijn. Deze wet is op 16 januari 2017 bekrachtigd. Middels de wet moet worden bewerkstelligd dat de relatie tussen mens en dier verbeterd en dierenleed afneemt. Het gebeurt nog steeds dat personen zich schuldig maken aan dierenmishandeling en – verminking en dieren dumpen. Dat zijn strafbare feiten. Ondanks het bewustzijn dat bepaalde dingen niet (meer) kunnen langzaam aan het groeien is, ziet de stichting dat het nog erg schort aan de naleving van de wet. In haar persschrijven laat ze weten het de hoogste tijd te vinden dat er meer informatie over de inhoud van de Wet Dierenwelzijn naar buiten wordt gebracht. Het Ministerie van LVV en dat van Justitie en Politie zijn belast met het toezicht op de naleving. Met ondersteuning van dierenwelzijnsorganisaties en dierenliefhebbers kan er meer mee worden gedaan. De Stichting Dierenbescherming Suriname koestert de hoop dat er zo een omwenteling komt van “het houden van een dier” naar het “van een dier houden”!

Comments are closed.