Wereld biodiversiteit dag 22 mei

Dagbladen overzicht – 22 mei 2019
mei 22, 2019
Veel belangstelling voor werkbezoek Nederlands Migratie Instituut in Suriname
mei 22, 2019
Show all

Wereld biodiversiteit dag 22 mei

De Verenigde Naties heeft in 2000, 22 mei uitgeroepen tot de internationale dag om bewustwording over biodiversiteit issues te vergroten. Dit is namelijk de datum waarop de tekst van de Conventie inzake Biologische Diversiteit is geadopteerd. Het thema van de Internationale Dag voor de Biologische Diversiteit is ‘Our Biodiversity, Our Food, Our Health’, vrij vertaald ‘Onze biodiversiteit, Ons voedsel, Onze gezondheid’. Suriname is in 1996 toegetreden tot deze Conventie. Als ‘biodiversity hotspot’ hebben wij ons gecommitteerd aan de drie doelen van deze conventie, namelijk behoud van de biologische diversiteit, het duurzaam gebruik ervan en een eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen opleveren. Er is voor dit thema gekozen, om de link tussen de voedsel productiesystemen en de gezondheid van de mens met de natuur te benadrukken. Het moet ook bijdragen aan de algemene bewustwording over het realiseren van de gezamenlijke doelen met betrekking tot biodiversiteit, voedselveiligheid, gezondheid en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals mitigatie en aanpassing van klimaatverandering, herstel van ecosystemen, schoner water en geen honger.

Comments are closed.