Weinig protest tegen wijziging Wet op de Staatsschuld

Info 10 – Zavianna Agoes en bianca Mohamad Said over South America 5K – 22 oktober 2019
oktober 22, 2019
Sportverslagen – 22 oktober 2019
oktober 22, 2019
Show all

Weinig protest tegen wijziging Wet op de Staatsschuld

STREI! gaat onverkort door; laat zich niet kisten

De oproep van politieke partij STREI! Kon op weinig bijval rekenen. Enkele tientallen personen, onder wie een paar politie toppers, togen dinsdagmorgen naar het parlement om te protesteren tegen de voorgenomen wijziging van de Wet op de Staatsschuld.

STREI! zegt er elke dag te zullen protesteren totdat het initiatiefvoorstel van NDP-fractieleider Amzad Abdoel wordt ingetrokken:

U hoorde aan het eind van het verslag Amzad Abdoel over het doel van zijn ingediend initiatiefvoorstel om de wet op de Staatsschuld te wijzigen. Erin wordt voorgesteld de strafbepaling te schrappen. Hierdoor zal minister Gillmore Hoefdraad Financiën strafvervolging kunnen ontlopen, indien er sprake is van overschrijding van het leningenplafond. Hiernaar is het OM nu een onderzoek gestart.

Comments are closed.