Wegstrekking Apoera-Zanderij in PPP-verband aanpakken

Vandaag In Het Verleden – 22 februari 2022
februari 22, 2022
Installatie nieuw bestuur Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector – FTBP
februari 22, 2022
Show all

Wegstrekking Apoera-Zanderij in PPP-verband aanpakken

Reeds jaren verkeert de wegstrekking van Apoera tot Zanderij in een slechte, maar in een zeer slechte staat in de regentijd, dan is de weg haast onbegaanbaar. Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een bijzondere bijeenkomst gehouden, waarbij met verschillende overheidsinstanties, stakeholders en andere belanghebbenden van gedachten is gewisseld. De algehele situatie van deze belangrijke wegverbinding is uiteengezet, waarna men breedvoerig is ingegaan op de mogelijke opties om de weg gezamenlijk, maar ook structureel aan te pakken.

Gedurende de bespreking met het overlegorgaan zijn verschillende zaken naar voren gebracht. Onderdirecteur Droge Civieltechnische Werken, Avinash Dewoe, gaf tijdens de vergadering te kennen dat het laatste structurele onderhoud van de weg in 2009-2010 plaats heeft gehad. Vanwege een tekort aan structurele middelen op de begroting, kwam deze weg niet op de agenda. Vertegenwoordiger van het districtscommissariaat Para, Sherwin Piqué, voerde op zijn beurt aan dat het commissariaat niet in staat is de weg in eigenbeheer te onderhouden. Met de lokale ondernemers bestaat een goede verstandhouding, derhalve lukt het dus wel de minimale werkzaamheden te verrichten. De ondernemers die gebruikmaken van de weg, zijn bereid te helpen en doen dat reeds met eigen machines en brandstof, maar geven gelijk aan dat het lastig is elke keer machines uit de productie te halen voor het onderhouden van de weg.

Comments are closed.