Waterschappen Nickerie krijgen goedkeuringsbeschikkingen in handen

WK Mobiel – Rachel Ritfeld & Pieter Van Maele – 3 juli 2018
juli 3, 2018
United Caribbean Business Fair brengt ondernemers samen
juli 4, 2018
Show all

Waterschappen Nickerie krijgen goedkeuringsbeschikkingen in handen

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft dinsdagmiddag goedkeuringsbeschikkingen overhandigd aan de besturen van de verschillende waterschappen in het district Nickerie. Dit moet een aanzet betekenen voor het versneld operationeel krijgen van de waterschappen. Met de uitreiking van de goedkeuringsbeschikkingen hebben alle 12 overheidsorganen, bijkans 13 jaar na de aanname van de vernieuwde Waterschapswet en de eerste bestuursverkiezingen een keur in handen gekregen. In de keur staan alle regels, geboden en bepalingen opgenomen die samengaan met het beheer van de waterhuishouding van een bepaald gebied. Het volgende traject is de publicatie van de keuren alvorens die na een periode van 30 dagen in werking treden. De RO-bewindsman zegt dat het slechts een stap in de goede richting is. Hij geeft toe dat er nog veel meer moet gebeuren alvorens de 12 waterschapsbesturen van Nickerie het volledig beheer over de natte en droge infrastructuur in hun gebieden, over kunnen nemen.

Een waterschap is een begrensd gebied waarbij de mensen die daarbinnen wonen en agrarische activiteiten ontplooien, middels een gekozen bestuur belast zijn met het beheer van de natte en droge infrastructuur. Daaronder vallen kanalen, wegen, sluizen en dammen. Het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP) in Nickerie fungeert als het overkoepelend orgaan.

Comments are closed.