Waddengebied dreigt te ‘verdrinken’ door stijging zeespiegel en gaswinning

Mexico: 23.000 doden door geweld, en dat zonder oorlog
mei 10, 2017
Drie tieners opgesloten door politie
mei 10, 2017
Show all

Waddengebied dreigt te ‘verdrinken’ door stijging zeespiegel en gaswinning

Nog voor het einde van deze eeuw kan het Waddengebied permanent onder water komen te staan. Tot nu toe werd de impact van gas- en zoutwinning onderschat. De delfstofwinning in het gebied zorgt ervoor dat de bodem sneller zakt dan normaal. Er is te weinig rekening gehouden met de langetermijneffecten van zulke activiteiten. Dat is de conclusies die wordt getrokken in het onderzoek Toekomst Waddenzee. Behalve dat het een uniek natuurgebied is wanneer het zo een twee keer per dag droogvalt, vormt het Waddengebied ook een schakel in de kustbescherming van Nederland.

Maar door gasboringen zakt de bodem, waardoor het gebied nog voor het eind van deze eeuw kan ‘verdrinken’. Het stopzetten van de boringen heeft daarop niet genoeg effect.  Alleen onder optelling van de meest optimistische scenario’s voor zeespiegelstijging, sedimentatie en bodemdaling kan verdrinking worden voorkomen en de Waddenzee ook op lange termijn behouden blijven, schrijven de onderzoekers. Naleving van het klimaatakkoord dat in 2015 werd gesloten in Parijs kan de stijging van de zeespiegel bijvoorbeeld halveren.

Comments are closed.