VSB: Overheidsbeleid 2013 miste samenhang

Dagbladen overzicht 02 januari
januari 2, 2014
Spoed Eisende Hulp had druk Oud op Nieuw
januari 2, 2014
Show all

VSB: Overheidsbeleid 2013 miste samenhang

VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn De Vereniging Surinaams bedrijfsleven (VSB) constateert in haar evaluatie over 2013 dat de uitvoering van het overheidsbeleid sterk werd gestagneerd door onevenwichtigheid en het gemis aan samenhang. Dit is af te leiden uit het feit dat overheidsfunctionarissen en instituten, veelal langs elkaar hebben gewerkt en bij de uitvoering een eigen politieke agenda op na hebben gehouden. Projecten en programma’s zijn bewust en onbewust geboycot, waardoor beleidsvoornemens gebrekkig tot stand zijn gekomen.

De bedrijven organisatie constateert uit nationale en internationale data dat Suriname wat betreft het zakendoen geen noemenswaardige stappen vooruit heeft gemaakt. Hoewel het land beter scoorde op de internationale index, wat betreft de macro-economische situatie, vindt de VSB dat, dat geen alles bepalende factor is bij het zakendoen. Volgens de index zijn er nog twaalf pijlers of maatstaven waaraan Suriname niet heeft voldaan.

Het land staat dan ook genoteerd op de 161ste plaats van de index waarop 189 zijn opgenomen. De meest belangrijke problematische factoren voor zakendoen in Suriname zijn dan ook een inefficiënte overheidsbureaucratie, corruptie, toegang tot financiering, onvoldoende beroepsopgeleide bevolking en een slechte arbeidsethiek bij de nationale beroepsbevolking.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.