Voorlopige voorziening leiding Arbeidsinspectie

Sportverslagen – 2 mei 2019
mei 2, 2019
Ambassadeur Halfhide betrekt RO in projecten Nicaragua
mei 2, 2019
Show all

Voorlopige voorziening leiding Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie zal voorlopig worden geleid door Glenn Piroe, die ondersteund zal worden door een monitoringsteam bestaande uit verschillende staffunctionarissen op het ministerie van Arbeid. De installatie van het team door minister Soewarto Moestadja is een noodzakelijke maatregel die genomen moest worden, omdat het diensthoofd wegens gezondheidsredenen al enige tijd afwezig is. Hierdoor is een managementprobleem ontstaan van de dagelijkse operaties van de dienst. De voornaamste uitdaging van het team is het ter hand nemen van de handhavingsfunctie. Hierbij zal landelijk actief controle worden uitgevoerd door de dienst op de naleving van wet en regelgeving. Zo zullen de inspectiebezoeken aan bedrijven en werkplaatsen geleidelijk aan worden opgevoerd tot het gewenste niveau. Het ministerie is hiertoe verplicht, omdat het zich heeft gecommitteerd aan internationale verdragen en standaarden gericht op decent work voor iedereen. Het monitoringsteam zal daarom zoveel mogelijk fysiek aanwezig zijn bij de Arbeidsinspectie om werkprocessen aan te sturen.

Comments are closed.