Volksgezondheid Suriname: Goedkeuring voor vierde dosis Covid-19 vaccin

Suriname participeert in Summit of the Americas
juni 6, 2022
Markt Nickerie krijgt houten schoeing als noodoplossing voor afkalvings probleem, ook Henarbrug wordt aangepakt zegt minister OW
juni 6, 2022
Show all

Volksgezondheid Suriname: Goedkeuring voor vierde dosis Covid-19 vaccin

Het ministerie van Volksgezondheid heeft van de Immunization Technical Advisory Groups (NITAG) het advies gekregen om over te gaan tot het toedienen van een vierde dosis Covid-19 vaccin conform de volgende richtlijn, welke overigens in diverse landen wordt toegepast.  Hierbij wordt aan mensen met een verhoogd risico op ziekenhuisopname dan wel sterfte door COVID19 infectie mensen met onderliggende zieketen en/of een leeftijd boven de zestig jaar, een vierde dosis aanbevolen vanaf vier tot zes maanden na de laatste dosis, tenzij deze mensen in de genoemde periode een bewezen infectie hebben doorgemaakt.

Algemeen wordt aangenomen dat de bescherming van drie doses vaccin in de tijd geleidelijk zal afnemen, maar het staat nog niet vast of dit fenomeen het risico op ernstige symptomen vergroot.

Voor de algehele populatie geldt onverminderd dat verbetering van de vaccinatiegraad, de beste garanties biedt om ziekenhuisopname en sterfte door COVID19 infecties te minimaliseren. In Suriname is er nu een ruime hoeveelheid vaccin beschikbaar en wordt een ieder geadviseerd om, indien voldaan wordt aan de voorwaarden welke zijn genoemd, het vierde covid prikje te nemen. Ook aan migranten die op basis van de in hun land van herkomst geldende richtlijnen een vierde dosis verzoeken, mag deze worden toegediend. Ook wordt aangegeven dat zowel bij het BOG (Medisch Centrum) als bij diverse RGD-klinieken de mogelijkheid bestaat om te vaccineren. De specifieke informatie kan worden verkregen via de Facebookpagina van het BOG en het ministerie van Volksgezondheid.

Comments are closed.