VIDS eist naleving Kaliña- en Lokono-vonnis

Geweld tegen vrouwen en meisjes toegenomen in COVID-19 periode
januari 29, 2021
Verzetszaak Bouterse verdaagd naar 26 februari
januari 29, 2021
Show all

VIDS eist naleving Kaliña- en Lokono-vonnis

Vijf jaar nadat de staat Suriname door het Inter-Amerikaans Mensenrechten Hof is veroordeeld vanwege mensenrechtenschendingen van de Kaliña- en Lokono inheemse volken van het Beneden-Marowijne gebied, is het vonnis nog niet uitgevoerd. In een persbericht dat donderdag is uitgegeven maakt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) haar misnoegen hierover bekend en noemt het een schande. De Staat is onder meer gevonnist om de collectieve rechtspersoonlijkheid van alle Inheemse en Tribale (marron) volken wettelijk te erkennen, hun grondenrechten wettelijk te erkennen en om hen een collectieve titel op hun gronden te verstrekken. Ook moet de staat Suriname een ontwikkelingsfonds instellen, ter genoegdoening van de inheemsen van het Beneden-Marowijnegebied en moet de rehabilitatie van het uitgemijnde Wanekreek Natuurreservaat  gebied ter hand worden genomen. Verder moeten er dusdanige maatregelen worden getroffen dat de Inheemse en Tribale volken effectieve rechtsbescherming kunnen genieten op hun land. De 8 inheemse dorpen aan de Beneden-Marowijnerivier, verenigd in de organisatie van Kaliña- en Lokono Inheemsen in Marowijne, afgekort KLIM, hadden de Staat voor het Inter-Amerikaans Mensenrechten Hof gedaagd, inzake schending van hun mensenrechten. Op 28 januari 2016 werd de Staat Suriname officieel op de hoogte gesteld van het eerder aangehaald veroordelend vonnis door dit hof. De VIDS zegt samen met de KLIM de nodige wegen te zullen blijven bewandelen totdat het vonnis als beschreven volledig is uitgevoerd. VIDS-voorzitter Theo Jubithana is tevens kapitein van het inheemse dorp Hollandse Kamp in het district Para.

Comments are closed.