VES: Overheid moet uitgaven drastisch verlagen en inkomsten verhogen

Miranda start operatie ‘ordening binnenstad’
juli 20, 2015
Policeman weer op 1 bij 10
juli 20, 2015
Show all

VES: Overheid moet uitgaven drastisch verlagen en inkomsten verhogen

De overheid moet zijn uitgaven drastisch verminderen en zijn inkomsten verhogen.Volgens de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is er geen sprake van een wereldrecessie, zoals in het vooruitzicht gesteld door president Desi Bouterse. Wel doen er zich op het internationaal front zaken voor, die nadelig zullen zijn voor de Surinaamse economie. De VES meldt via voorzitter Waddy Sowma, dat door hun vanaf 2013, in hun nieuwjaars redes, is gewezen is op het gevaar van toenemende tekorten van de overheid. “De overheid heeft met haar gedrag een tijdbom gecreëerd”, merkt de VES voorman op, die overigens zegt niet te worden geraadpleegd door het presidentiële team. Zo meldt Starnieuws.

Volgens de VES speelt zich het volgende af in de wereldeconomie:

  1. Verminderde groei:

– China: van 10% naar 7%, dus minder vraag naar grondstoffen met name goud.

– Andere BRICS-landen kampen ook met problemen

  1. Verdere toename aanbod olie door mogelijke toetreding Iran tot de wereldmarkt.
  2. Minimale groei in Eurozone en met name het Griekse probleem
  3. USA groeit sterk en de aangekondigde rentestijging: hogere rentelasten, drukkende werking op de goudprijs door minder vraag naar goud, daar de dollar interessant wordt als belegging.

“Deze vooruitzichten/economische factoren verergeren de situatie waarin wij zijn beland, door een overheid die de afgelopen jaren, ondanks vele waarschuwingen, door is gegaan met een beleid dat toenemende tekorten in de overheidsfinanciën heeft veroorzaakt. De tekorten in 2013 en 2014 zijn jaarlijks in de orde van grootte van SRD 1 miljard en voor 2015 kijken we aan tegen een verwacht tekort van SRD 1,2 -1,4 miljard, met andere woorden, op maandbasis een tekort van SRD 100 miljoen”, schetst de VES het financieel plaatje.

De overheid moet volgens de VES op zeer korte termijn de uitgaven sterk verlagen. Voorgesteld wordt de volgende uitgaven verlagende maatregelen:

– stopzetten van onnodige kapitaaluitgaven (projecten)

– stopzetten niet noodzakelijke materiële uitgaven

– verlagen van de subsidie

De inkomsten verhogende maatregelen die genomen dienen te worden zijn volgens de VES:

– Zo snel als mogelijk invoering BTW

– Government-take verhogen: vaststellen minimumprijs benzine

– Overige niet-belasting ontvangsten verhogen. Op middellange en lange termijn dienen we de overheidsfinanciën verder te saneren en is public sector reform dringend noodzakelijk.

 

Comments are closed.