Verzoek vrijlating Van Trikt en Angnoe weer afgewezen

Parmessar tegen visvergunning voor Guyanezen
augustus 18, 2021
10 Mobiel – Steven Dinmohamed – 18 augustus 2021
augustus 18, 2021
Show all

Verzoek vrijlating Van Trikt en Angnoe weer afgewezen

Rechter Maytrie Kuldipsingh heeft dinsdag wederom het verzoek tot opschorting van de hechtenis van Robert van Trikt en Ashwien Angnoe afgewezen. Volgens de raadsman van Angnoe, Benito Pick, zijn de ten laste gelegde strafbare feiten tegen zijn cliënt niet bewezen. In zijn pleidooi zei Pick verder dat vanaf het moment van zijn aanhouding geen rekening is gehouden met Angnoe ’s mogelijke onschuld. Daardoor is hij beknot geworden in zijn rechten, aldus zijn advocaat. Hij is daarnaast van mening dat zijn cliënt niet kan worden vervolgd op basis van de Anti-corruptiewet, omdat er geen commissie is benoemd en Angnoe ook geen publieke functionaris is. Irwin Kanhai die de raadsman is van Van Trikt vroeg ook om vrijspraak, daar volgens hem de ten laste gelegde strafbare feiten tegen de gewezen bank-governor, niet zijn bewezen. De vordering tot verbeurdverklaring van onroerend goed van Van Trikt, is een voorbeeld hoe rancuneus te werk is gegaan, zegt Kanhai.

In de rechtszaal is Kanhai breedvoerig ingegaan op de verschillende getuigenverklaringen.  Die van Vijay Kirpalani, als president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname, werd aangehaald. Volgens Kanhai diende Kirpalani zijn eigen belang bij de Moederbank.

Irwin Kanhai, advocaat namens Robert Van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Op 15 oktober wordt deze zaak voortgezet. Dan houdt het Openbaar Ministerie haar repliek in de zaak.

Comments are closed.