Verzoek tot opschorting hechtenis van Trikt en Agnoe afgewezen

Vandaag In Het Verleden – 12 januari 2021
januari 12, 2021
Geldtransport weer opgestart
januari 13, 2021
Show all

Verzoek tot opschorting hechtenis van Trikt en Agnoe afgewezen

Ook Kromosoeto en Hausil blijven in detentie

Rechter Maytrie Kuldipsingh heeft dinsdag het verzoek om opschorting van de voorlopige in hechtenis stelling van verdachten Robert-Gray van Trikt, ex- governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en zijn zakenpartner Ashwin Angnoe afgewezen. De magistraat ging aan het verzoek voorbij omdat volgens haar nog steeds ernstige bezwaren daartegen overeind staan. Ook voor Officier van Justitie Cynthia Klein waren de argumenten ervoor niet steekhoudend. Tijdens de zitting werden de verdachten onderworpen aan vragen uit de verschillende verhoren- en getuigenverklaringen uit het vooronderzoek in de zaak tegen de gewezen minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. De raadsman van van Trikt, Irwin Kanhai, vindt het jammer dat zijn cliënt al elf maanden vastzit en dat het bewijs van de verweten-feiten niet is geleverd.

U hoorde Erwin Kanhai die rechtsbijstand verleent aan Robert van Trikt, gewezen bank-governor. Van Trikt wordt onder meer verweten dat hij, in functie als Centrale Bank – governor, niet de daartoe vereiste maatregelen heeft genomen bij het sluiten van contracten met zijn eigen bedrijf Orion. Er zou mogelijk sprake zijn van belangenverstrengeling. De zaak dient voort op 9 februari.

[Ook] in de rechtszaken tegen de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank [SPSB] Ginmardo Kromosoeto en Faranaz Hausil, directeur Legal, Compliance & International Affairs van de Centrale Bank is de rechter voorbijgegaan aan het verzoek van in vrijheidstelling. De rechter vond de aanvraag prematuur, omdat beiden nog geconfronteerd moeten worden met getuigenverklaringen in hun zaken. In een eerdere beantwoording op vragen uit de verklaringen en verhoren zegt Kromosoeto opdrachten te hebben uitgevoerd van de Staat die ook cliënt is van de Postspaarbank. Middelen uit de bankrekening zouden zijn gebruikt als dekking van de voorschotten aan de Staat. Volgens de ex-bankdirecteur is het misgegaan toen de belofte van terugbetaling niet werd nagekomen. Hij zou gehandeld hebben op instructies van toenmalige minister Hoefdraad.

Centrale Bankfunctionaris Faranaz Hausil gaf op haar beurt aan niet op de hoogte te zijn geweest van vermeende transacties gepleegd door de directie van de Moederbank. Daarmee zou ze achteraf zijn geconfronteerd. Aan de hand van de voorlopige onderzoeksresultaten is Murwin Dubois, raadsman van Hausil, ervan overtuigd dat zij niet betrokken is bij de besluiten die toen zijn genomen en de handelingen die zijn gepleegd.

Dubois maakt ook deel van het team dat ex-minister Gilmore Hoefdraad bijstaat in zijn zaak. Indien er sprake is van een conflictsituatie tussen beide cliënten zegt de advocaat dat hij ervoor zal kiezen om Hausil te verdedigen.

U hoorde Murwin Dubois, de raadsman van Faranaz Hausil, in gesprek met journalisten dinsdag, na de rechtszaak rond financiële malversaties bij de Centrale Bank van Suriname. De rechtszaken tegen Kromosoeto en Hausil worden vervolgd op 26 januari.

Comments are closed.