Verbod op jacht in het wild levende katachtigen

Bureau Alcohol- en Drugs eind januari weer open
december 17, 2013
Werkers aangesloten bij BPLH wenden zich tot CLO voor oplossing rechtspositie
december 17, 2013
Show all

Verbod op jacht in het wild levende katachtigen

Het Wnd. Hoofd van de Dienst `s Lands Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer brengt onder de aandacht dat Alle zes soorten in het wild levende katachtigen zijn beschermd volgens de  Jachtwet1954 .Echter is gebleken dat de laatste tijden illegale slachtingen plaatsvinden van in het byzonder de Jaguar, welke overigens de grootste katachtige van Zuid-Amerika is. Conform artikelen 2 en 3 van de Jachtwet is niet alleen het doden, kopen, vervoeren van beschermde dieren verboden, maar ook het onder zich hebben van delen daarvan al dan niet geprepareerd is strafbaar.

De Jaguar valt tevens onder de IUCN Red Data List of Threatened Animals en onder de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Wilde Fauna en Flora (Cites). Bij overtreding van genoemde wetten, welke vallen onder de Wet Economische Delicten, wordt de overtreder onmiddellijk aangehouden, in verzekering gesteld en wordt een hoge transactieboete vastgesteld door het Openbaar Ministerie. Bij het plegen van een misdrijf ( doden van beschermde diersoorten ) kan los van genoemde sancties, uw jacht-bevoegdheid door het Openbaar Ministerie worden ingetrokken.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.