Veiling kantoorspullen CHS gestuit

Nieuwe tarieven vuistvuurwapenvergunning per 1 januari 2018
juli 29, 2016
OBS-leden krijgen drie maanden uitbetaald
juli 29, 2016
Show all

Veiling kantoorspullen CHS gestuit

De veiling van de kantoorspullen van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) is gestuit. De Staat en het CHS hadden een kortgeding aanhangig gemaakt om de veiling ongedaan te maken. Het CHS is niet ontvankelijk verklaard, terwijl de Staat heeft kunnen aantonen dat de kantoorspullen van hem zijn en deze in bruikleen zijn gegeven aan het CHS.

De kortgedingrechter heeft kort geleden het vonnis geveld in deze zaak die het CHS aanhangig had gemaakt tegen de VHP, Pertjajah Luhur en NPS en de kandidaten Barkat Mohabali en Prim Sardjoe. De Staat had ook gevraagd om de beslaglegging op de rekeningen van het CHS op te heffen. De rechter heeft dit verzoek afgewezen, wat betekent dat de beslaglegging blijft gehandhaafd.

In de kwestie van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan blijft het vonnis van de rechter dat deze twee zijn teruggeroepen ongewijzigd. De politieke partijen hebben in een kortgeding gevraagd om Sapoen en Chitan de toegang tot het parlement te verbieden. Ook is gevraagd om parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons op te dragen Sapoen en Chitan niet meer uit te nodigen voor De Nationale Assemblee. In deze zaak doet de rechter op 15 augustus uitspraak.

Advocaat Gerold Sewcharan die de politieke partijen bijstaat, vindt dat het CHS samenspant met Sapoen en Chitan door er alles aan te doen dat zij niet uit De Nationale Assemblee worden verwijderd. Het CHS heeft volgens de jurist geen enkele belang om niet te voldoen aan het vonnis, zoals de rechter ook in een beschikking heeft vastgelegd. Starnws

Comments are closed.