Veiligheidschef Linscheer: Veiligheidsplan vorige regering voldoet niet

Suriname tekent protocollen van overdracht Unasur
oktober 3, 2013
Prikactie Diakonessenhuis: personeel eist oplossing
oktober 3, 2013
Show all

Veiligheidschef Linscheer: Veiligheidsplan vorige regering voldoet niet

melvin_linscheerHet Nationaal Strategisch Veiligheidsplan (NSV), dat kort voor de verkiezing in mei 2010 werd aangenomen door de regering Venetiaan, voldoet niet aan de eisen. “Deze regering is van oordeel dat dit plan, zoals het is gepresenteerd, niet zal worden uitgevoerd. Het plan is onvolledig, onsamenhangend en op vele punten een gelegenheidsplan geweest”, zegt directeur Nationale Veiligheid van het kabinet van de president, Melvin Linscheer, aan Starnieuws.  Ex-minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi vindt dat het NSV, dat ontstaan is na een studie van vijf jaren, verricht met nationale en internationale instituten, uitgevoerd dient te worden. “Het gaat om een integraal pakket aan maatregelen waar alle ministeries en de rechterlijke macht bij betrokken zijn. Linscheer merkt op dat reeds bij de verantwoording de samensteller zegt dat een verstandig NSV de beschikking moet hebben over statistieken, analyses en trends om toekomstig beleid te kunnen beargumenteren. “Deze gegevens ontbreken omdat ze in tijdnood verkeerden, en deels omdat de informatie niet voorhanden was.  Het optreden van minister Edward Belfort noemt hij  een schoolvoorbeeld van de shift van Staats- naar burgerveiligheid. De gemeenschap moet medeverantwoordelijk gemaakt worden voor haar eigen veiligheid. “Dit terwijl de overheid onverkort door gaat met het bestrijen van de  criminaliteit  zoals voorgeschreven door de verschillende wettelijke bepalingen”.

Comments are closed.