Vastentijd boodschap: Het algemeen welzijn en geven tijdens Vastenactie

Samenleving discrimineert nog steeds kwetsbare groepen
maart 4, 2020
Natural Hair Academy doet goede zaken in Suriname
maart 4, 2020
Show all

Vastentijd boodschap: Het algemeen welzijn en geven tijdens Vastenactie

“U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven”. Met deze woorden onderschrijft Bisschop Karel Choennie de boodschap vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, gedurende de aangebroken veertigdagentijd. In deze vastenbrief van de bisschop wordt het algemeen welzijn benadrukt. De veertigdagentijd moet worden aangegrepen om diepgaand na te denken over en als voorbereiding op de gang naar de stembus op 25 mei. Het vraagt onder meer ook prudentie van de kant van elk individu en meer nog van de kant van de gezagdragers. Ook dit jaar wordt in de veertigdagentijd de Vastenactie gehouden. Het is gebruik om dan te doneren en speciaal bidden voor een bepaald doel waarvoor de collecte zal worden aangewend. Gedacht wordt aan de revitalisatie van het geloofswerk in met name Nickerie, Coronie en omgeving. De bisschop van Tanjung Karang (in Sumatra) stelt twee priesters ter beschikking die het pastoraal werk van Pater Rudi Wong Loi Sing, die dit jaar 84 jaar wordt, in het westen van het land zullen overnemen. De Vastenactie-donaties zullen bijdragen aan hun missie naar en in Suriname, aldus het Bisdom Paramaribo in het schrijven.

Comments are closed.