Valutaveiling lijkt deze week niet haalbaar

Zorg Raad ziet wetswijziging Basiszorgverzekering niet zitten
februari 29, 2016
Opnieuw onderzoek vermiste studenten Mexico
februari 29, 2016
Show all

Valutaveiling lijkt deze week niet haalbaar

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal waarschijnlijk deze week nog niet kunnen beginnen met de voorgenomen valutaveiling. Volgens nieuwswebsite moet er eerst een wijziging plaatsvinden van de wet op Staatsschuld. Indien de officiële wisselkoers wordt losgelaten, kan het obligoplafond voor de buitenlandse lening worden overschreden. In de wet lopen de monetaire autoriteiten kans bij overschrijding de gevangenis in te draaien.

De Raad van Ministers (RvM) heeft een ontwerpwet waarin de definitie van Staatsschuld is gewijzigd al goedgekeurd. Deze wetswijziging is volgens de regering nodig “in verband met de zeer precaire toestand waarin de staatsfinanciën verkeren”. Naast wijziging van twee wetsartikelen komt er in artikel 3 lid 5 nog een volzin bij.

Van overschrijding van een obligoplafond ingevolge dit artikel is geen sprake voor zover deze overschrijding het gevolg is van een latere wijziging van de door de Centrale Bank van Suriname gehanteerde koersen voor het deviezenverkeer. In de memorie van toelichting staat president Bouterse zo een wetswijziging eerder heeft aangekondigd.

De definitie van staatsschuld die internationaal gehanteerd wordt is verwoord in de External Debt Statistics, Guide for Compilers and Users. (starnieuws)

Comments are closed.