Valies: Veel problemen in onderwijs; geen overleg

De prijs van de kaarten voor de nations league wedstrijd aan de hoge kant
september 26, 2018
BUZA-minister spreekt VN-vergadering op laatste dag toe
september 28, 2018
Show all

Valies: Veel problemen in onderwijs; geen overleg

Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), stelt dat de situatie in het onderwijs ernstig is. Over veel problemen kan er geen overleg gevoerd worden met minister Lilian Ferrier van Onderwijs. Op grond hiervan is besloten op maandag 1 oktober in actie te gaan. Leerkrachten moeten zich om 8.00 uur aanmelden in Theater Unique.

 

Ouders zijn op tijd op de hoogte gesteld dat leerkrachten niet naar school gaan, zegt Valies tijdens een persconferentie maandag. Hij zegt dat er geen goed mutatiebeleid is. Leerkrachten hebben volgens hem geen inbreng en zijn bang hun mond open te doen uit vrees voor rancune. Er worden maatregelen tegen leerkrachten getroffen. De leiding van BvL en ALS zal niet blijven toekijken, benadrukt Valies. De minister moet volgens hem samen met de vertegenwoordigers van de leerkrachten, de vele problemen oplossen.

Vóór 1 oktober zal de minister een brief ontvangen van de vakbonden waarin de knelpunten nog een keer aangegeven zullen worden en de mededeling dat op 1 oktober geprotesteerd wordt tegen de gang van zaken. Valies benadrukt dat er niet genoeg leermiddelen zijn om het werk te doen. De samenleving krijgt een signaal dat zaken niet goed gaan en dat de minister overleg schuwt. Valies wil dat de regering ingrijpt.

De verhouding in salariëring tussen ambtenaren en leerkrachten is ook niet correct. Valies voert aan dat daarom veel studenten geen belangstelling meer hebben voor het onderwijs. Deze kwestie moet worden rechtgetrokken

Comments are closed.