Sportverslagen – 16 februari 2021
februari 16, 2021
Ex-minister Soerdjan stapt naar de rechter om verzekering
februari 17, 2021
Show all

Uitspraken Ramadhin polariserend

Stichting Alternatieve Geneeskunde protesteert

In een open brief aan Volksgezondheidminister Amar Ramadhin heeft de Stichting Alternatieve Geneeskunde Grantangi Kondremama (SAGK) haar bezorgdheid geuit over de manier waarop nu wordt omgegaan met traditionele geneeskunde. De stichting zegt dat de minister herhaaldelijk heeft gezegd open te staan hiervoor, maar het blijkt dat die bewering niet wordt gestaafd. Integendeel, er wordt een ‘repressief en vijandig beleid gepresenteerd naar de beoefenaar van de traditionele geneeskunde toe, staat in de brief. De stichting zegt de betiteling ‘dresi man’ en ‘wonderdokter’ als denigrerend te ervaren. Er wordt juist hard aan de weg getimmerd om een brug te slaan tussen de westerse en de traditionele geneeskunde, zegt Victorine Pinas, secretaris van de organisatie. Pinas vindt dat minister Ramadhin polariserend bezig is.

Vorig jaar is door Volksgezondheid een groep, de Traditionele Medicinale Systemen, aangesteld die was belast met de regulering van de traditionele genezingsmethoden. Die is helaas opgeheven. Pinas hoopt dat het initiatief weer wordt opgepakt.

Dat natuurgenezers, zeker die zijn aangesloten bij de stichting, claimen dat hun ‘oso dresi’ helpt tegen COVID-19, is een onjuiste bewering stelt Pinas. Daar moet gedegen onderzoek aan voorafgaan.

Victorine Pinas, de secretaris van Stichting Alternatieve Geneeskunde Grantangi Kondremama (SAGK). De traditionele geneeswijzen moeten worden vastgelegd en dat is waar de organisatie naar streeft. De minister van Volksgezondheid heeft de samenleving diverse keren tot voorzichtigheid aangemaand om niet zomaar in te gaan op zaken die worden aangeboden, zoals het gebruik van een traditioneel geneesmiddel dat mogelijk COVID-19 kan voorkomen of de genezing ervan kan bewerkstelligen.

Comments are closed.