– Uitbaggeren vaargeul Surinamerivier begonnen – Milieuaspecten meegenomen

Dagbladen overzicht – 3 maart 2020
maart 3, 2020
Canawaima veerboot al vanaf begin februari gereed
maart 3, 2020
Show all

– Uitbaggeren vaargeul Surinamerivier begonnen – Milieuaspecten meegenomen

De vaargeul van de Surinamerivier moet binnen een jaar weer toegankelijk zijn voor schepen met een grote diepgang. Maandag is ceremonieel een aanvang gemaakt met het uitbaggeren van de rivier en dat over een strekking van ongeveer 68 kilometer vanaf de monding. Het project zal in totaal 56 miljoen Amerikaanse dollar kosten en wordt uitgevoerd door China Harbour Engineering Company. Na completering van het project zal de vaargeul van de rivier een nieuwe chart datum van 5,5 meter hebben waardoor het laadvermogen van vrachtschepen met 30% verbeterd wordt.

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons plaatste enkele kritische kanttekeningen, terwijl minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie het had over de technische zaken rond het project. Tijdens de werkzaamheden zal er rekening moeten worden gehouden met tal van effecten zoals gevolgen voor het milieu, de visstand en de verplaatsing van het baggermateriaal. Al deze vraagstukken zijn onderzocht tijdens een milieu-effectenstudie.

Stanley Koole, directeur van ACE Consultancy die belast is met de directievoering van het baggerproject in de Surinamerivier. De vaargeul wordt uitgediept en verbreed. De ceremoniële opstart van het project vond plaats op het terrein van de Maritieme Autoriteit Suriname.

Comments are closed.